作願門

(作願門, 作愿门)
To make a vow to benefit self and others, and to fulfil the vow so as to be born in the Pure Land of Amitābha. The third of the five doors or ways of entering the Pure Land.
* * *
謂修淨土之人, 清淨意業, 發大誓願, 如實修行奢摩他, 求生彼國, 是名作願門。 (梵語奢摩他, 華言止, 謂止息散亂之心也。 )
* * *
五念門之一。 見五念門條。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 作愿门 → 作願門 — 謂修淨土之人, 清淨意業, 發大誓願, 如實修行奢摩他, 求生彼國, 是名作願門。 (梵語奢摩他, 華言止, 謂止息散亂之心也。 ) * * * 五念門之一。 見五念門條。 …   Dictionary of Buddhist terms

  • — I zuò ㄗㄨㄛˋ 〔《廣韻》則箇切, 去箇, 精。 〕 〔《廣韻》則落切, 入鐸, 精。 〕 亦作“ ”。 1.興起;發生。 《易‧繫辭下》: “ 包犧氏 沒, 神農氏 作。” 漢 張衡 《東京賦》: “堅冰作於履霜, 尋木起於櫱栽。” 宋 王安石 《送李宣叔倅漳州》詩: “山川鬱霧毒, 瘴癘春冬作。” 峻青 《敬禮, 光榮的海防戰士》: “正是碧空萬里的大晴天, 忽然間就黑雲滿天, 風浪大作。” …   Big Chineese Encyclopedy

  • — (門, 门) mén ㄇㄣˊ 〔《廣韻》莫奔切, 平魂, 明。 〕 1.房屋、圍墻、車船等出入口能開關的障蔽裝置。 《左傳‧襄公二十五年》: “門啟而入, 枕尸股而哭。” 前蜀 李珣 《菩薩蠻》詞: “迴塘風起波紋細, 刺桐花裏門斜閉。” 諶容 《人到中年》五: “她記得自己好像沒有敲門, 就推開門徑直往裏走。” 2.房屋、圍墻、車船等出入口。 《左傳‧襄公三十一年》: “門不容車, 而不可踰越。” 《三國志‧吳志‧張昭傳》: “ 昭 忿言之不用, 稱疾不朝。 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 願意 — (願意, 愿意) 1.情願。 《二十年目睹之怪現狀》第十四回: “就如我現在辦的大關, 內中我不願意要的錢, 也不知多少。” 《兒女英雄傳》第二回: “這門親不好作, 大約太太也未必願意。” 趙樹理 《登記》一: “ 張木匠 娶了這麼個媳婦, 當然覺得是得了個寶貝, 一九裏除了給舅舅拜了一趟年, 再也不願意出門, 連明帶夜陪着 小飛蛾 玩。” 2.希望(發生某種情況)。 丁玲 《夢珂》一: “ 夢珂 只願意把母親的墳墓修好, 築得正像在書上所看見的一樣。” 胡采… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 門戶 — (門戶, 门户) 1.門扇。 《管子‧八觀》: “宮牆毀壞, 門戶不閉, 外內交通。” 宋 劉攽 《新晴》詩: “惟有南風舊相識, 偷開門戶又翻書。” 清 許秋垞 《聞見异辭‧奇門》: “今夜門戶不須鎖閉。” 2.房屋墻院的出入處。 《孟子‧告子下》: “朝不食, 夕不食, 飢餓不能出門戶。” 唐 杜甫 《遣興》詩之二: “歸來懸兩狼, 門戶有旌節。” 清 孫枝蔚 《李屺瞻遠至寓我溉堂悲喜有述》詩: “出門乞米去, 日中婦彷徨。 歸來見駟馬, 齊嘶門戶傍。” 3.比喻出入口或必經之地。 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 門牆 — (門牆, 门墙) 亦作“門墻”。 1.連接大門處的院墻。 唐 唐彥謙 《夏日訪友》詩: “童子立門牆, 問我向何處。”借指門庭。 宋 蘇舜欽 《送黃莘還家》詩: “顧亦念所親, 歸心劇風檣。 想當舍楫初, 喜氣充門牆。” 2.《論語‧子張》: “夫子之牆數仞, 不得其門而入, 不見宗廟之美, 百官之富。 得其門者或寡矣。”後因稱師門為“門牆”。 漢 揚雄 《法言‧修身》: “或問: ‘人有倚 孔子 之牆, 弦 鄭 衛 之聲, 誦 韓 莊 之書, 則引諸門乎?’曰: ‘在夷貉則引之,… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 門闌 — (門闌, 门阑) 亦作“門欄”。 1.門框或門柵欄。 漢 王充 《論衡‧亂龍》: “故今縣官斬桃為人, 立之門側, 畫虎之形, 著之門闌。” 清 富察敦崇 《燕京歲時記‧剪彩為壺盧》: “又端陽日用綵紙剪成各樣壺盧, 倒粘於門闌之上, 以洩毒氣。 至初五午後, 則取而棄之。” 蕭紅 《生死場》十二: “手電燈發青的光線亂閃着, 臨走出門欄, 一個 日本 兵在銅帽子下面說中國話: ‘也帶走她。 ’” 2.借指家門;門庭。 《史記‧楚世家》: “敝邑之王所甚說者無先大王, 雖 儀… …   Big Chineese Encyclopedy

  • 門戶人家 — (門戶人家, 门户人家) 指妓院。 元 無名氏 《百花亭》第二摺: “俺這門戶人家, 單靠那妮子吃飯。” 《醒世恒言‧賣油郎獨占花魁》: “ 瑤琴 是我親生之女, 不幸到你門戶人家, 須是軟款的教訓, 他自然從願。” 《西湖佳話‧西泠韻跡》: “我們門戶人家, 要抬起來, 固不難, 要作踐, 卻也容易。 你須急急起來打點, 不可被他凌辱一場, 把芳名損了。” …   Big Chineese Encyclopedy

  • 願人坊主 — がんにんぼうず【願人坊主】 (1)江戸時代, 市中を徘徊(ハイカイ)して門付(カドヅケ)をしたり, 人に代わって祈願や水垢離(ミズゴリ)などをした乞食僧。 願人坊。 願人。 (2)歌舞伎舞踊。 常磐津。 二世桜田治助作詞。 1811年, 江戸市村座初演。 七変化舞踊, 本名題「七枚続花の姿絵」の一曲。 願人坊主の風俗を写したもの。 六世尾上菊五郎が清元「浮かれ坊主」として復演。 …   Japanese explanatory dictionaries

  • 五念門──修淨土五念門 — ﹝出無量壽經論﹞ 〔一、 禮拜門〕, 謂修淨土之人, 清淨身業, 面對阿彌陀如來, 一心翹勤恭敬禮拜, 願生彼國, 是名禮拜門。 (梵語阿彌陀, 華言無量壽。 ) 〔二、 讚歎門〕, 謂修淨土之人, 清淨口業, 稱歎如來名號功德, 光明智相, 如實修行, 求生彼國, 是名讚歎門。 〔三、 作願門〕, 謂修淨土之人, 清淨意業, 發大誓願, 如實修行奢摩他, 求生彼國, 是名作願門。 (梵語奢摩他, 華言止, 謂止息散亂之心也。 ) 〔四、 觀察門〕, 謂修淨土之人, 用觀觀察則有三種:… …   Dictionary of Buddhist terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.